2.12.2023. - dvorana Zrinjevac, početak u 21:00h

Koncert d.o.o., za marketing, usluge i trgovinu
Cara Hadrijana 13, 31000 Osijek